Algemene informatie

Schooltijden

Schematisch ziet iedere dag op De Vuurvlinder er als volgt uit:

  Groep 1/2
8.15 Inloop
8.30 Start ochtend
Mogelijkheid tot
Buitenspelen
10.00 Fruitkring
10.15  
Mogelijkheid tot
Buitenspelen
11.45
12.00 Pauze/ eten
12.15  
12.30 Start middag
12.45
Mogelijkheid tot
Buitenspelen
14.15 Einde middag

  Groep 3 t/m 5
8.15 Inloop
8.30 Start ochtend
10.00 Speelkwartier
10.15
11.45 Pauze/ spelen
12.00  
12.15 Pauze/ eten
12.30 Eten/ start middag
12.45
14.15 Einde middag

  Groep 6 t/m 8
8.15 Inloop
8.30 Start ochtend
10.00
10.15 Speelkwartier
11.45
12.00 Pauze/ eten
12.15 Pauze/ spelen
12.30  
12.45 Start middag
14.15 Einde middag