Voor en na school

Samenwerking overige organisaties

Uiteraard zijn ook kinderen die van een ander kinderdagverblijf of peuterspeelzaal komen van harte welkom op De Vuurvlinder. Ook na schooltijd zijn er verschillende aanbieders van buitenschoolse opvang die kinderen van De Vuurvlinder komen halen.