Algemene informatie

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage gebruiken we om de extra’s op De Vuurvlinder mogelijk te maken. Daarbij kunt u denken aan de verschillende projecten, excursies, sportdagen en het kamp in het begin van het schooljaar.
Maar ook aan uiteenlopende zaken, van een bijdrage aan de afscheidsmusical voor groep 8 tot benodigdheden voor de bestrijding van luizen door ouders.
De hoogte van deze component van de ouderbijdrage is vastgesteld op € 46,- per leerling.

Vanaf schooljaar 15-16 werken we met een continurooster. We zijn van mening dat het continurooster een grote meerwaarde biedt. De pauze is kleinschaliger te organiseren, er worden activiteiten aangeboden en er zijn geen verschillen meer tussen kinderen die wel en niet naar huis toe gaan.
Om het continurooster goed te organiseren maken we gebruik van vrijwilligers die hier een vrijwilligersvergoeding voor ontvangen.
Daarnaast investeren we in materiaal voor de kinderen om in de pauze mee te kunnen spelen. De hoogte van deze component van de ouderbijdrage is vastgesteld op €24,- per leerling.

We verzoeken u vriendelijk om de € 70,- per leerling daadwerkelijk te betalen zodat we alle leuke activiteiten op De Vuurvlinder kunnen blijven organiseren voor iedereen. Indien wenselijk kunt u dit bedrag in termijnen betalen. Dit kunt u altijd afstemmen met iemand van de directie.

We verzoeken u om € 70,- per leerling , onder vermelding van voor- en achternaam van uw kind(eren) over te maken op de ING rekening van Salto inzake De Vuurvlinder met IBAN: NL 13 INGB 0005 1510 68. Indien wenselijk kunt u dit bedrag in termijnen betalen. Dit kunt u altijd afstemmen met iemand van de directie. Daar kunt u ook terecht voor overige vragen of opmerkingen.

Indien uw financiële situatie de betaling van de ouderbijdrage niet toelaat, kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij stichting leergeld. Informatie hierover is te vinden op de website www.leergeld.nl