Ouders en de school

Hulpouders pauze

Op De Vuurvlinder hanteren we een 5 gelijke dage continurooster. Dat betekent dat alle kinderen overblijven. De kinderen lunchen met hun klasgenoten in het eigen lokaal. De pauze is zo georganiseerd dat er steeds maximaal 6 groepen tegelijk buiten spelen. Daarbij worden in de context van onze onderwijsvisie ook activiteiten aangeboden. De pauze wordt begeleid door hulpouders, in afstemming met het team. We zijn altijd op zoek naar hulpouders die ons willen helpen bij het begeleiden van de pauze. U kunt daarbij helpen bij:

  • Het begeleiden van de lunch van groep 1/2. Tijd: 12.00 tot 12.30 uur.
  • Het begeleiden van de pauze van groep 3-5 en vervolgens van groep 6-8. Tijd 11.45 tot 12.15 uur en 12.15 tot 12.45 uur.
  • Het aanbieden van een kleinschalige activiteit (met max. aantal lln.) voor groep 3-5 en/ of groep 6-8. Te denken valt aan: voorlezen, begeleiden pauze in de leesruimte, assisteren bij de (nieuwe) schooltuin, een sport of spel op het schoolplein, tekenen/ knutselen, enz. Tijd 11.45 tot 12.15 uur en/ of 12.15 tot 12.45 uur.

  • Hulpouders bij de pauze ontvangen de vastgestelde maximale vrijwilligersbijdrage. Hulpouders kunnen er in onderling overleg ook voor kiezen om op deze manier het schoolgeld te betalen. Bent u ge├»nteresseerd om hulpouder te worden, dan kunt u mailen naar directie@bs-vuurvlinder.nl