Voor en na school

Spilcentrum Sprookjesbosch

Basisschool De Vuurvlinder en Kinderdagverblijf De Bloemenkinderen zijn samen vertegenwoordigd in Spilcentrum Sprookjesbosch. In praktijk betekent het dat er door de samenwerking een doorgaande lijn van 0 t/m 12 is. Deze komt in de afstemming vooral tot uiting door het gebruik van de methode Peuterplein bij De Bloemenkinderen en de methode Kleuterplein op De Vuurvlinder. Dit maakt de overgang erg laagdrempelig. Om de overgang nog beter te laten verlopen is er een warme overdracht tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Daarnaast komen de peuters bij verschillende activiteiten op bezoek op De Vuurvlinder. Ook maakt de BSO van De Bloemenkinderen na schooltijd gebruik van het gebouw en het schoolplein.