Algemene informatie

De Vuurvlinder werkt met een 5 gelijke dagen continurooster. Iedere dag heeft dezelfde tijden en hetzelfde ritme. De deuren gaan van maandag t/m vrijdag om 08.15 uur. Vanaf dan mogen kinderen en ouders naar binnen. Om 08.30 uur begint de schooldag, wat betekent dat ouders dan weer buiten zijn en de kinderen in de klas zitten. Eindtijd van school is 14.15 uur. Deze tijden gelden voor alle kinderen.

Binnen het continurooster op De Vuurvlinder blijven alle kinderen over. De kinderen lunchen met hun klasgenoten in het eigen lokaal. De pauze is zo georganiseerd dat er steeds maximaal 6 groepen tegelijk buiten spelen. Daarbij worden in de context van onze onderwijsvisie ook activiteiten aangeboden. De pauze wordt begeleid door hulpouders, in afstemming met het team. De kosten voor het overblijven zijn € 24,- per jaar en opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage.

Klik op schooltijden om te zien hoe iedere dag op De Vuurvlinder eruit ziet: