|

Visie van school

De Vuurvlinder, betrokken bij de ontwikkeling van uw kind!

Het concept waarmee we visie en missie vormgeven: Ervaringsgericht onderwijs

De basis van Ervaringsgericht onderwijs is het dynamische proces tussen kinderen onderling en tussen kinderen en leerkracht. Vanuit een goed voorbereide en uitdagende leeromgeving (rijk milieu) en met ruimte voor initiatieven van kinderen, hanteren leerkrachten de ervaringsgerichte dialoog om betekenis te geven aan het proces. Kernwaarden daarbij zijn welbevinden en betrokkenheid. Dit zijn voorwaarden om tot leren te komen. Het leerproces op De Vuurvlinder richt zich op de balans tussen sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.

Welbevinden

Welbevinden zegt iets over hoe het met je gaat. Het ontstaat wanneer de situatie tegemoet komt aan de basisbehoeften, wanneer kinderen beschikken over een positief zelfbeeld (zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde) en wanneer kinderen verbinding maken met zichzelf. Hoog welbevinden is voorwaarde voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling. Welbevinden herken je onder andere aan signalen als voldoening, genieten, plezier beleven, ontspanning, innerlijke rust tonen, energiek, weerbaar en assertief zijn.

Betrokkenheid

Betrokkenheid zegt iets over hoe je het doet. Het is een bijzondere vorm van activiteit die zich laat herkennen aan geconcentreerd, aangehouden en tijd vergeten bezig zijn. Signalen waaraan je betrokkenheid onder andere herkent zijn: energie, creativiteit, complexiteit, nauwkeurigheid, mimiek en houding, concentratie en doorzetten. Betrokkenheid ontstaat wanneer de activiteit aansluit bij de exploratiedrang en wanneer de activiteit zich aan de grens van de individuele mogelijkheden begeeft.