|

Leerlingvolgsysteem

Het onderwijsaanbod op De Vuurvlinder leidt tot een goede balans tussen sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. Om dit te borgen dienen beide ontwikkelingen gevolgd te worden. Hiervoor worden de volgende instrumenten ingezet.

Voor de cognitieve ontwikkeling:

  • Leerling en onderwijs volgsysteem van CITO (LOVS), voor groep 1 t/m 8.
  • Eindtoets Route 8.
  • Registratie via toetsmap en digitaal registratiesysteem Parnassys, voor groep 1 t/m 8.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling:

  • Vragenlijsten per leerling in Looqin, in te vullen door de leerkracht, voor groep 1 t/m 4.
  • Vragenlijsten per leerling in Looqin, in te vullen door zowel de leerling als de leerkracht, voor groep 5 t/m 8.
  • Registratie via toetsmap en digitaal registratiesysteem Parnassys, voor groep 1 t/m 8.

 

 

Natuurlijk willen we ook communiceren met ouders over de voortgang van uw kind(eren). Dit doen we verschillende keren per jaar via gespreksgelegenheid en verslagen.

  • Groep 1: huisbezoek of kennismakingsgesprek.
  • Groep 1 t/m 7: kennismakingsgesprek, 2x schriftelijk verslag gericht op sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling, 3x mogelijkheid tot gespreksgelegenheid.
  • Groep 8: kennismakingsgesprek, 1x schriftelijk verslag gericht op cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, adviesgesprek, Uitslag eindtoets Route 8, 1x schriftelijk verslag gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling.