|

Handelingsgericht werken

De volgende uitgangspunten zijn leidend om vanuit Handelingsgericht werken te voldoen aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen:

  • De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal.
  • De leerkracht doet er toe.
  • Er is afstemming en wisselwerking tussen leerkracht, kind, ouders en begeleiders.
  • Positieve aspecten (stimulerende factoren) zijn van groot belang.
  • Ons handelen is doelgericht.
  • We werken constructief samen, er is interactie.
  • De werkwijze is systematisch en transparant.

Tijdens een tweejarig scholingstraject vanuit het expertisecentrum E.G.O. heeft het team het Handelingsgericht werken eigen gemaakt. Uitgangspunten en afspraken zijn geïmplementeerd in de zorgstructuur en werkwijze.

Tijdens deze implementatie is gezocht naar een balans tussen lesvoorbereidingen via de werkbrief en werken vanuit groepsplannen voor een bepaald vakgebied, om het aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften. Dit heeft geleid tot ‘Groep In Beeld’ waarin het aanbod voor alle leerlingen, georganiseerd in verschillende instructiegroepen, gestalte krijgt.