|

Groepssamenstelling

Op De Vuurvlinder zitten de kinderen in groep 1/2 in heterogene klassen. Dus in een klas met kinderen uit groep 1 en met kinderen uit groep 2. De belangrijkste reden hiertoe is dat kinderen op deze leeftijd heel erg veel van elkaar leren. Bovendien is het onderwijs in de groepen 1 en 2 goed te organiseren in een heterogene samenstelling.

De kinderen van groep 3 t/m 8 zitten in homogene klassen. Dit is een bewuste keuze om zo goed mogelijk in te spelen op de onderwijsbehoeften van alle kinderen. In een homogene groep is meer tijd en ruimte om te werken met kleine instructiegroepen, verlengde instructies en individuele hulp. Differentiatie en afstemming staan centraal ten behoeve van de cognitieve ontwikkeling.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen niet altijd in dezelfde samenstelling of alleen met leeftijdsgenoten samenwerken. Kinderen leren van elkaar en helpen elkaar bij de ontwikkeling op verschillende gebieden. Dit kan uiteraard door kinderen van dezelfde leeftijd. Maar juist kinderen van verschillende leeftijden hebben elkaar weer wat anders te bieden. Vandaar dat sommige organisatievormen hierop gericht zijn:

  • De 3 Superprojecten (beginkamp, kerst, cultureel) worden schoolbreed georganiseerd.
  • De creatieve ateliers zijn schoolbreed (groep 1 t/m 8) als ze in een Super project vallen. In de andere gevallen zijn ze klas- of paralleloverstijgend.
  • De expressieve ateliers worden klas- of paralleloverstijgend georganiseerd.
  • Projectwerk is per klas of klasoverstijgend georganiseerd. Tijdens de Super projecten wordt het schoolbreed georganiseerd.
  • Vuurvlindermiddag wordt 3x per jaar schoolbreed georganiseerd. In iedere klas is een aanbod van activiteiten die normaal niet aan bod komen tijdens ateliers of projectwerk.
  • De Vuurvlinder-bezoekregeling is een mogelijkheid waarbij kinderen op eigen initiatief, maximaal 3x per jaar in een andere klas gaan werken.

Een nadeel van homogene groepen kan zijn dat er een hiƫrarchie ontstaat omdat de klas van groep 3 t/m 8 bij elkaar blijft. Om patronen te doorbreken en kinderen in wisselende samenstellingen kansen te geven kiezen we er voor om de klassen na groep 5 opnieuw in te delen. Kinderen zitten daardoor maximaal 3 jaar in dezelfde groepssamenstelling. Mocht er aanleiding zijn om klassen eerder uit elkaar te halen, dan behouden we ons dat recht uiteraard voor.

In groep 7 en 8 gaan de leerkrachten in principe met een klas mee. We hebben hier o.a. voor gekozen in verband met het adviseringstraject naar het voortgezet onderwijs.