|

Aanbod en rooster op De Vuurvlinder

De procesgerichte manier van werken op De Vuurvlinder wordt geborgd via:

 • Het concept Ervaringsgericht Onderwijs
 • 21st Century skills
 • Opbrengstgericht werken
 • Handelingsgericht werken

Daarbij is het rooster zo ingericht dat er in de ochtend met name gewerkt wordt aan het leren van basiskennis, via de vakgebieden:

 • Rekenen
 • Nederlands (taal, spelling, technisch en begrijpend lezen)

De middag is met name gericht op het toepassen van basisvaardigheden en basistechnieken. De volgende werkvormen en vakgebieden komen daarbij aan bod:

 • Kring
 • Projectwerk – wereldoriëntatie
 • Engels
 • Creatief atelier, gericht op de domeinen techniek, mediawijsheid, tekenen, handvaardigheid
 • Expressief atelier, gericht zingen, dansen, drama, muziek, debatteren, filosofie.
 • Hoekenwerk
 • Vrije keuze
 • Weekopening, maandsluiting, open podium

Het aanbod, dus de inhoud van de verschillende vakgebieden, is verzorgd via moderne en aansprekende methodes.

Verder is er een breed scala aan ontwikkelingsmaterialen, leermaterialen, oefensoftware, verdiepings- en verbredingsaanbod. Hiermee wordt op maat afgestemd op de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen.