|

Informatie school

Hartelijk welkom op de website van basisschool De Vuurvlinder.

We willen u graag informeren over onze school. Dat doen we op deze pagina door de meest gestelde vragen tijdens rondleidingen voor u op een rijtje te zetten.
Als u daar nieuwsgierig door bent geworden, nodigen we u uit om contact op te nemen voor een rondleiding. Mocht de informatie op deze pagina te beknopt zijn
dan kunt u meer lezen via Onderwijs of Informatie.

Wat is de visie van De Vuurvlinder?

Wij werken vanuit de visie van het Ervaringsgericht onderwijs (E.G.O).

Onze missie is: De Vuurvlinder, betrokken bij de ontwikkeling van uw kind!
Deze ontwikkeling vindt plaats op sociaal-emotioneel gebied en op cognitief gebied. We vinden het erg belangrijk om deze twee in balans te houden.
Vandaar dat het proces net zo belangrijk is als het product.

Volgens welk concept werkt De Vuurvlinder?

Volgens het concept Ervaringsgericht Onderwijs. Daarbij staan welbevinden en betrokkenheid centraal. Als je welbevinden goed is, sta je open voor ontwikkeling.
Als je betrokken bent bij het aanbod, kom je optimaal tot leren. Leerkrachten denken bij hun lesvoorbereiding en aanbod altijd vanuit deze twee kernwaarden.
Hiermee komt de inhoud het beste tot zijn recht en ontwikkelen kinderen zich vanuit intrinsieke motivatie.

Met ons onderwijs werken we aan 4 hoofddoelen:
– Een gezonde emotionele basis
– Exploratiedrang
– Basiscompetenties/life skills
– Een basishouding van verbondenheid

Mochten deze doelen u aanspreken of uw nieuwsgierigheid wekken, dan neem contact met ons op voor een gesprek en rondleiding.

Werkt De Vuurvlinder met methodes?

We werken met moderne en goed aangeschreven methodes. Dit vormt de inhoudelijke basis van ons aanbod. Vanuit interactie maar ook interesse, ervaringen en betrokkenheid van kinderen wordt het reguliere aanbod verrijkt.

Hoe is de aansluiting met de middelbare school?

De uitstroom naar de middelbare school is conform de verwachting die je mag hebben bij onze schoolpopulatie. Daarbij krijgen we vaak terug dat leerlingen van De Vuurvlinder extra bagage met zich mee nemen. Ze hebben over het algemeen een onderzoekende houding, oog voor het proces, zijn gemotiveerd en kunnen goed plannen en zich presenteren.

Is er voldoende uitdaging voor alle leerlingen?

We differentiëren op verschillende niveaus via instructie en aanbod. Dat geldt voor leerlingen die wat extra begeleiding nodig hebben voor een bepaald vakgebied, maar ook voor leerlingen die juist meer uitdaging zoeken.

Hoe gaan jullie om met pesten?

Vanuit ons concept hebben we verschillende organisatievormen in het teken van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit zorgt voor begrip en respect tussen kinderen onderling. Je mag op De Vuurvlinder zijn wie je bent. Als deze basishouding in een enkel geval onvoldoende blijkt dan wordt daar op ingespeeld door de leerkracht. Hiervoor is een ondersteunend protocol aanwezig.

Hoe groot is de school?

Er zitten tussen de 500 en 550 leerlingen op De Vuurvlinder. Deze zijn verdeeld over 22 groepen. Dat is de maximale schoolgrootte.

Hoe groot zijn de groepen?

De gemiddelde groepsgrootte op De Vuurvlinder is 25 kinderen. Daarbij moet worden vermeld dat we een aantal hele kleine groepen hebben (22 kinderen) en een aantal grotere groepen (32).

Ons streven is dat iedere groep maximaal 28 kinderen groot is.

Kan mijn kind overblijven?

Binnen het continurooster op De Vuurvlinder blijven alle kinderen over. De kinderen lunchen met hun klasgenoten in het eigen lokaal. De pauze is zo georganiseerd dat er steeds maximaal 6 groepen tegelijk buiten spelen. Daarbij worden in de context van onze onderwijsvisie ook activiteiten aangeboden. De pauze wordt begeleid door hulpouders, in afstemming met het team.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven op De Vuurvlinder

We willen graag iets over onze school vertellen, vandaar dat we u van harte uitnodigen voor een van onze informatieavonden. Via contact kunt u een mail sturen of bellen om een afspraak te maken. De Powerpoint presentatie van deze informatieavond vindt u hier.

De dag na de informatieavond wordt u rondgeleid door onze school door onze leerlingen van de bovenbouw. Daarbij is ook uw kind uiteraard ook hartelijk welkom. Aan het einde van de informatieavond of van de rondleiding krijgt u van ons een aanmeldformulier mee. Als u een definitieve keuze heeft gemaakt kunt u het invullen en versturen.
Dan treedt het aannamebeleid in werking. Dat is opgesteld om de grote interesse voor De Vuurvlinder in te passen binnen de mogelijkheden van ons gebouw en onze visie op de mogelijkheden om goed onderwijs te geven. U vindt het aannamebeleid van De Vuurvlinder op deze site.

Wie is de nieuwe leerkracht van mijn kind?

Als u al nieuwsgierig bent kunt u het team vast bekijken voor een eerste indruk.