|

Spilcentrum Sprookjesbosch

Basisschool De Vuurvlinder en Kinderdagverblijf De Bloemenkinderen zijn samen vertegenwoordigd in Spilcentrum Sprookjesbosch. In praktijk betekent het dat er door de samenwerking een doorgaande lijn van 0 t/m 12 is. Deze komt in de afstemming vooral tot uiting door het gebruik van de methode Peuterplein bij De Bloemenkinderen en de methode Kleuterplein op De Vuurvlinder. Dit maakt de overgang erg laagdrempelig. Om de overgang nog beter te laten verlopen is er een warme overdracht tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Daarnaast komen de peuters bij verschillende activiteiten op bezoek op De Vuurvlinder. Ook maakt de BSO van De Bloemenkinderen na schooltijd gebruik van het gebouw en het schoolplein.

Lees meer over De Bloemenkinderen in het volgende hoofdstuk

KDV De Bloemenkinderen

De missie van De Bloemenkinderen is: “Wij bieden kinderen een veilige, warme en uitdagende omgeving, waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.” De visie en de manier van werken van De Bloemenkinderen sluiten naadloos aan bij de visie van De Vuurvlinder.

Als u op zoek bent naar meer informatie over De Bloemenkinderen dan is deze te vinden via hun site www.debloemenkinderen.nl of door een afspraak te maken via 040-2230081.

Samenwerking overige organisaties

Uiteraard zijn ook kinderen die van een ander kinderdagverblijf of peuterspeelzaal komen van harte welkom op De Vuurvlinder. Ook na schooltijd zijn er verschillende aanbieders van buitenschoolse opvang die kinderen van De Vuurvlinder komen halen.

Naschoolse activiteiten

Los van buitenschoolse opvang worden er naschoolse activiteiten georganiseerd op De Vuurvlinder. Dit is altijd tegen een vergoeding die rechtstreeks aan de aanbieder wordt betaald.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Sportactiviteiten onder begeleiding van (de stagiaires van) onze sportdocenten Yoshka en Jasper. Per periode wordt een aanbod bekend gemaakt waarvoor de kinderen van De Vuurvlinder zich in kunnen schrijven.
  • Mad science biedt op een educatieve, ervaringsgerichte, leuke en spectaculaire manier een aanbod in wetenschap en techniek. Ieder jaar wordt een lessenserie na schooltijd georganiseerd.
  • CKE biedt in samenwerking met De Vuurvlinder en De Bloemenkinderen verschillende activiteiten aan. Per periode komen onderwerpen als multimedia, muziek, drama en dans aan bod.