|

Algemene informatie

De Vuurvlinder werkt met een 5 gelijke dagen continurooster. Iedere dag heeft dezelfde tijden en hetzelfde ritme. De deuren gaan van maandag t/m vrijdag om 08.15 uur open. Vanaf dan mogen de kinderen naar binnen. Op maandag- en op vrijdagochtend hebben we onze ‘inloop’.  Ouders zijn dan van harte welkom om mee naar binnen te komen en een kijkje te nemen in de klas.

Om 08.30 uur begint de schooldag, wat betekent dat ouders dan weer buiten zijn en de kinderen in de klas zitten. Eindtijd van school is 14.15 uur. Deze tijden gelden voor alle kinderen.

Binnen het continurooster op De Vuurvlinder blijven alle kinderen over. De kinderen lunchen met hun klasgenoten in het eigen lokaal. De pauze is zo georganiseerd dat er steeds maximaal 6 groepen tegelijk buiten spelen. Daarbij worden in de context van onze onderwijsvisie ook activiteiten aangeboden. De pauze wordt begeleid door hulpouders, in afstemming met het team.

Schooltijden

Schematisch ziet iedere dag op De Vuurvlinder er als volgt uit:

Groep 1/2

8:15Inloop
8:30Start ochtend, Mogelijkheid tot Buitenspelen
10:00Fruitkring
10:15Mogelijkheid tot Buitenspelen
12:00Pauze/ eten
12:30Start middag
12:45Mogelijkheid tot Buitenspelen
14:15Einde middag

Groep 3 t/m 5

8:15Inloop
8:30Start ochtend
10:00Speelkwartier
11:45Pauze/ spelen
12:15Pauze/ eten
12:30Eten/ start middag
14:15Einde middag

Groep 6 t/m 8

8:15Inloop
8:30Start ochtend
10:15Speelkwartier
12:00Pauze/ eten
12:15Pauze/ spelen
12:45Start middag
14:15Einde middag

Weeksluiting

Dit schooljaar organiseren we 6 keer een weeksluiting. Bij een weeksluiting treedt de hele klas op met een stukje dat de kinderen zelf, onder begeleiding van de leerkracht, hebben bedacht.

Schoolgids, Beleid gezonde school en Schoolplan

Alle beknopte onderwijskundige informatie en praktische informatie is samen terug te vinden in de schoolgids. De schoolgids is te downloaden vanaf deze website, maar kunt u ook altijd vragen bij de conciërge of directie van school.

Schoolplan

Een schoolplanperiode bestaat uit 4 jaar. Alle onderwijskundige plannen en informatie voor deze periode zijn terug te lezen in het schoolplan. Het schoolplan is te downloaden vanaf deze website, maar kunt u ook altijd vragen bij de conciërge of directie van school.

Schoolondersteunings- profiel & Aannamebeleid

Op De Vuurvlinder werken we met een door de MR vastgesteld aannamebeleid. Dit beleid is voor ons noodzaak geworden, omdat we meer aanmeldingen krijgen dan we kinderen kunnen plaatsen. Om voor eerlijkheid en openheid te zorgen, hebben we het aannamebeleid opgesteld. Het aannamebeleid is te lezen en te downloaden op onze downloads pagina.

 

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven we welke ondersteuning wij kunnen bieden aan onze kinderen. Ook leest u in het SOP wat wij als school (nog) niet kunnen. Dit document is helpend als er vragen zijn over of De Vuurvlinder de passende onderwijsplek is voor uw kind.

 

Verlof aanvraag

Het beslissen over het toekennen of afwijzen van een verlofaanvraag op onze school is een taak die met zorg en begrip door ons wordt benaderd.
Aan de ene kant zijn er de ouders, die vaak gegronde redenen hebben om verlof aan te vragen, zoals familieverplichtingen, bijzondere gelegenheden of persoonlijke omstandigheden.
Aan de andere kant is er de school, die zorgt voor een consistente en effectieve onderwijsomgeving voor alle leerlingen en die gebonden is aan de leerplicht wetgeving.

Leerplicht geeft ons daarom kaders waarbinnen wij als school mogen handelen en beslissen. Het geeft u als ouder ook duidelijkheid wanneer en hoe u verlof kunt aanvragen. U vindt deze formulieren in de bijlage en zijn ook te vinden op onze website.

Bij het beoordelen van de aanvraag maken wij gebruik van deze kaders en proberen wij de belangen van het gezin en de school zo goed mogelijk te behartigen.

Richtlijnen voor extra verlof

Verlof buiten schoolvakanties

Downloads
Aanvraagformulier vakantieverlof


download
Aanvraagformulier verlof gewichtige omstandigheden


download
Beleid gezonde school


download