Algemene informatie

De Vuurvlinder werkt met een 5 gelijke dagen continurooster. Iedere dag heeft dezelfde tijden en hetzelfde ritme. De deuren gaan van maandag t/m vrijdag om 08.15 uur. Vanaf dan mogen kinderen en ouders naar binnen. Om 08.30 uur begint de schooldag, wat betekent dat ouders dan weer buiten zijn en de kinderen in de klas zitten. Eindtijd van school is 14.15 uur. Deze tijden gelden voor alle kinderen.

Binnen het continurooster op De Vuurvlinder blijven alle kinderen over. De kinderen lunchen met hun klasgenoten in het eigen lokaal. De pauze is zo georganiseerd dat er steeds maximaal 6 groepen tegelijk buiten spelen. Daarbij worden in de context van onze onderwijsvisie ook activiteiten aangeboden. De pauze wordt begeleid door hulpouders, in afstemming met het team.

Schooltijden

Schematisch ziet iedere dag op De Vuurvlinder er als volgt uit:

Groep 1/2

8:15Inloop
8:30Start ochtend, Mogelijkheid tot Buitenspelen
10:00Fruitkring
10:15Mogelijkheid tot Buitenspelen
12:00Pauze/ eten
12:30Start middag
12:45Mogelijkheid tot Buitenspelen
14:15Einde middag

Groep 3 t/m 5

8:15Inloop
8:30Start ochtend
10:00Speelkwartier
11:45Pauze/ spelen
12:15Pauze/ eten
12:30Eten/ start middag
14:15Einde middag

Groep 6 t/m 8

8:15Inloop
8:30Start ochtend
10:15Speelkwartier
12:00Pauze/ eten
12:15Pauze/ spelen
12:45Start middag
14:15Einde middag

Weeksluiting

Dit schooljaar organiseren we 6 keer een weeksluiting. Bij een weeksluiting treedt de hele klas op met een stukje dat de kinderen zelf, onder begeleiding van de leerkracht, hebben bedacht.

Voor de exacte data bekijk onze kalender

Inschrijven nieuwsbrief

Op De Vuurvlinder vinden we communicatie belangrijk. De digitale nieuwsbrief, die we ‘t Lopend Vuurtje noemen, is daarbij een voornaam middel. Vandaar dat we alle ouders vragen zich hiervoor aan te melden.

Op de contact pagina vindt u alle informatie en aanmeldformulier

Schoolgids, Beleid gezonde school en Schoolplan

Alle beknopte onderwijskundige informatie en praktische informatie is samen terug te vinden in de schoolgids. Deze kunt u altijd vragen bij de conciërge of directie van school.

Schoolplan

Een schoolplanperiode bestaat uit 4 jaar. Alle onderwijskundige plannen en informatie voor deze periode is terug te lezen in het schoolplan. Deze kunt u altijd vragen bij de conciërge of directie van school.

De schoolgids, beleid gezonde school en het schoolplan zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel & Aannamebeleid

Download de documenten

Downloads
Beleid gezonde school


download
De Vuurvlinder Schoolplan 16-20


download
De Vuurvlinder Aannamebeleid


download